Apata Ayeraye

Funke Ilori

Added on : Feb 9, 2019

Apata Ayeraye – Funke Ilori
Feb 9, 2019 Oluwarufus
In Lyrics

CHORUS 1
Mo gbeke mi le o
Olorun ti kii jani kule
Oba to npa majemu mo o
Olorun ti kii jani kule
Repeat

CHORUS 2 [EXCERPT FROM APATA AYERAYE]
Apata ayeraye o
Se ibi isadi mii
Jeki omi ohun eje re
Se iwosan f’ese mi

[EXCERPT FROM ‘KO SI LEHIN EJE JESU]
Kil’o le w’ese mi nu
‘Ko si lehin eje Jesu
Ki l’otun le wo mi san
Ko si lehin eje Jesu

Nigbati okan mi ba sako lo
Kuro lodo re o baba mimo
Fi aanu fami pada sile
Jeki n r’aanu gba
Repeat Chorus 2

Etutu f’ese ko si
Ko si lehin eje Jesu
Ise rere kan ko si
Ko si lehin eje Jesu

Repeat Chorus 1 & 2

Gbogbo igbekele mi
Ireti mi l’eje Jesu
Gbogbo ododo mi ni
Eje kiki eje Jesu

Oh victory in Jesus
My Saviour for ever
He sought me and bought me
With His redeeming blood

Repeat Chorus 2

Ohun ti mo fi nsegun
Eje kiki eje Jesus
Ngo de‘le mi nikehin
Nipa riro mo eje re
Repeat Chorus 1 & 2

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend