Ayodeji Moboluwaji

Ayodeji Moboluwaji

Follow Ayodeji Moboluwaji
  • Sep222019

    God alone – Ayodeji Moboluwaji Ft. Tosin Bee

    by I-solo

    Verse 1: Ba aaa ba mi ogbigba ti ngba alaileniyan, ataye ro bi agogo oh Eru jeje ti nmigbo kiji…

    Read more

Send this to a friend