Chichi Zawmah

Chichi Zawmah

Follow Chichi Zawmah
  • Nov252020

    My God is awesome – Chichi Zawmah

    by I-solo

    Esu pofo ah! Oju ti t’ota eh! Loke loke ah! Mo ti leke eh Hey! I’ve got victory Over the…

    Read more

Send this to a friend