Asiko

Jovani

Added on : Apr 5, 2018

Asiko – Jovani
Apr 5, 2018 I-solo
In Lyrics

Intro:
They call me Jovani,
Iceberg on the beat y’all,
(Iceberg Beatz)
You kno-oooow
Asiko Lo Laye
Arami Ema Se S’ole
Yeah.

Verse 1:
Eda L’onsare,
Olohun O Re’bikan,
Koseni Tole Kanju Sare
Koja Asiko,
Asiko,asiko,asiko L’olaye,
Arami Ema Se S’ole,
(Arami Ema Se S’ole eee)
Ise Lere O ba W’asese,
Atele Owo Eni Kintanije ee,
(Kintanije eeeee)
Oke,Oke L’opa Ebiti N re,
Toba Tile T’epa Mose
O Maa goke agba,
Eni Tojo O Paa
T’orun O Paa
Ebi Loma Paaku
Gbogbo Waa Lamo
(Gbogbo Wa Lamo ooo,Hey)
Ore Mi Teti Ko gbo Surelere
T’oba Tile W’ankan Se
O Maa goke agba
Owo,Owo Apekanuko
Kasise bi Erin wa maa jeun bi era
(Iru eleyi ko maa da aaa)
Motaka osi daanu,
Eleda maasun gbemi debire,
Latigba kekere ni motimo,
Eni t’oma lowo maa lowo,motimo
Eni ti O nini O nini,motimo
Kaye maa s’opaye l’onsewa,motimo
E sa mope ika o dogba,motimo
Ibi ori danisi L’angbe,motimo
Ori iyami gbemi debire,motimo
Ibi ori danisi L’angbe,motimo
Yeah.

Chorus:
Gbogbo wa Lama goke agba
(Lama goke agba aaa)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Lama goke agba aaa)
Asiko L’olaye
(Yeah)
Arami e maa se sole
(Arami e maa se sole eee)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Oya pray for yourself now)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Tepa m’ose eee)
Asiko L’olaye
(Yeah)
Arami e maa se sole
(Arami e maa se sole eee)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Oremi maa sole)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Ori maa gbe e deb’ire)
Asiko Lo Laye
(Yeah)
Arami e maa se sole
(Arami e maa se sole eee)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Duro d’asiko)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Maa Kanju J’olorun lo)
Asiko Lo L’olaye
(Yeah)
Arami e maa se sole
(Arami e maa se sole eee)

Verse 2:
Taye Tapa omo Iya elepa,
T’ongbe L’Abeokuta,
O Je Lowa Nkanse,
Koye jale,koye rojo,koye so isokuso,
Owo Toba dile L’esunrilo
O rowo Jeun Otu L’onta Lotto,
Nigba T’okin S’omo Onimoto,
Owo Ojojumo Lofi Sawaadanu,
Ole Ole,Alapamasise,Wonbiliki
Otu Y’alatenuje
(Otu Y’alatenuje eee)
Nigba T’oye k’osise
Orun Loma Sun,FirstClass Omo Ole
(FirstClass Omo Ole eee)
Alapa Masise
(Hey)
Afefetife Atirifuro Adiye
(Atirifuro Adiye eee)
Omo Ole Ofesise,
Apekotoje Konijebaje ee
(Yeah)

Chorus
Gbogbo wa Lama goke agba
(Arkloem Enterprises)
Gbogbo wa Lama goke agba
(They call me Jovani)
Asiko L’olaye
(Yeah)
Arami e maa se sole
(Arami e maa se sole eeee)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Iceberg on The Beat y’all)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Tepa M’ose ee)
Asiko L’olaye
(Oremi Maa S’ole)
Arami e maa se s’ole
(Tepa M’ose eee)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Oremi maa S’ole)
Gbogbo wa Lama goke agba
(Ori maa gbe e D’ebire)
Asiko L’olaye
(Yeah)
Arami e maa se S’ole
(Duro D’asiko)
(Yeah)
(Jovani Say so)
(Two Thousand and Forever Baby)
Trumpet plays till fade

 

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend