If no be God

King BunmiGold

Added on : Mar 17, 2023

If no be God – King BunmiGold
Mar 17, 2023 I-solo
In Lyrics

INTRO:
Kabiesi Oba nla
Atobi Ju Oba mimo
Eru jeje Alewilese
If No Be God who I be
If no be you talemi
Erupe Ile lasan samo je
Atobi Ju Oba nla

CHORUS:
Iba Se toluwa omi aye iba gbe walo
Iba Se toluwa iji aye iba gbawa lo(All 2ce)
Jesu Eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore. (2ce).

VERSE:
Baba mi toda aye o
Sebohun loda orun o
Ohun nikan loba nla
Jesu Kristi Oba mimo
Sebohun larugbo ojo
Oba nla, Oba toto
Kabiesi moseba ,Arugbo ojo moseba o.

If no be God who I be
If no be you talemi mi
Nba ti deni Ile lasan
Ota iba ti yomi
Ota iba ti gbemi sin
Won lala kori omo ti lo
Jesu Kristi lo bamise
Ore ofe nla samori

Anu re morigba o
Anu re lonsoro
Baba mi Emase
Baba mi Emaseun
Ti lailai ni o ma yin o
Baba nla Ologo Ju lo
Ema seun laye mi
Ema Tobi laye mi

CHORUS:
Iba Se toluwa omi aye iba gbe walo
Iba Se toluwa iji aye iba gbawa lo(All 2ce)
Jesu Eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore. (2ce).

REFRAIN:
Jesu eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore (8ce)…

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend