Jawa Chineke

Nkem Dlyt

Added on : Mar 8, 2019

Jawa Chineke – Nkem Dlyt
Mar 8, 2019 I-solo
In Lyrics

M lee anya n’iru moo
M lee anya n’azu moo
M lee anya n’aka mri
M lee anya n’aka ekpe
M buru onye ezi okwu

Chorus
A ga m ahun
Ihe ga-eme
ka m jawa Chineke mma(x4)

Verse 1:
For Your goodness and Your love:
Resp: kam jawa Chineke mma
You’re so faithful; You are so true (duets)
Resp: kam jawa Chineke mma
For Your mercy and Your grace
Resp: kam jawa Chineke mma

Chorus

Verse 2: (In Yoruba)
Bin Ba wo otun, mi
Bin Ba wo osin mi
Bin Ba wo waju mi
Bin Ba wo eyin me

Chorus:
Bin ba Je olo teto
Mo ma ri, Mo mope
ogo ni Fun Oluwa (x2)

Verse 3
We sing Praises to Your Name Chimo
Resp: kam jawa Chineke mma
We sing Hosanna to Your name
Resp: kam jawa Chineke mma
Take all the glory mighty king (duets)
Resp: kam jawa Chineke mma

Chorus

(English)
When I look at my back
I look at my front
I look at my right
I look at my left

If I am honest, I must see
a reason to praise the Lord X4

Rolls:
kam jawa Chineke mma (x4)
I’ve a reason to praise the Lord (x4)
Ogoni fu Oluwa (x4)

If I am honest…….i must see
Repeat chorus till fade in English

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend