Lewasayo

Chyoms

Added on : Jun 4, 2019

Lewasayo – Chyoms
Jun 4, 2019 I-solo
In Lyrics

Ah ah ah ah 2x
Lewasayo, won lewasayo lewasorire

Oluwa ti so wipe
Omo ori ire ni mi o
Ota nle mi o
Won le mi sayo
Won fe yo ori mi o
Oluwa o gba fun won
Tell the devil 2x
He is a liar

Lewasayo, won lewasayo lewasorire 4x

Ota nle mi o
Won o le ba mi
Mo sa ere titi o
Mo de odo jesu
Moti di olori ire o
Won lemisayo
Tell the devil 2x
He is a liar

Lewasayo, won lewasayo lewasorire 4x

Oluwa ti so wipe
Omo ori ire ni mi o
Ota nle mi
Won lemisayo
Won fe yo ori mi o
Oluwa o gba fun won
Tell the devil. 2v
He is a liar

Lewasayo, won lewasayo, lewasorire
Moti di olori ire o
Ota nle mi
Moti di olori ire o

Ota nle mi o, won ole ba mi o
Oluwa soro mi di ayo
Ofun mi lola
Ofun mi lomo o
Ofun mi ni ile
Adura mi gba layo
Moti di olori ire o
Ota nle mi
Moti di olori ire o
Won lemisayo

Bi oju ota koro
Bi osi kpon bi ina
Eru o le bami rara
Alaanu, olowo gbogboro
Adagba ma tekpa
Arugbo ojo ti so oro mi di ayo
Apa ota aye o le ka mi mu
Ah! Ota mi si se.
Ahhhhh
Won lemisayo ni
Mo de si ti di olori ire
Abi beeko?
Beeni

Moti di olori ire o…. Till fade

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend