Mhere

Rodney Natsa

Added on : Mar 29, 2021

Mhere – Rodney Natsa
Mar 29, 2021 I-solo
In Lyrics

Chorus
Vakafamba va kafamba
vose vaitofamba vachitsvaga
Icho chiso cheMusiki,
Ishe Jeso rangarirai mhuri yenyu baba

Resp:
Rangarirai

Chorus
hoooo Ishe.☆2

Verse
Vana venyu baba vanochemera
Imi, Ishe wangu vadzikinurei
imi Ishe, vamwe vacho havana kwekuenda
Baba vanoda imi Ishe wangu muvagadzirire nzira
Tarirai muone nyika yenyu kwoyoyenda baba yoomera vose uuuuum Ishe wangu.

Chorus
Vakafamba vakafamba
vose vaitofamba vachitsvaga
Icho chiso cheMusiki
Ishe Jeso rangarirai mhuri yenyu baba hoooo
Ishe.☆2

Verse 2
Mhuri dzenyu baba
dzazara chaguduma nemubaya
mhondoro vana venyu vongochema

Resp:
aaaaaaah

Call:
vongo tetereka kunge mhuka dzemusango

Chorus
Yowerere Mambo, Yowerere Ishe wangu Yowerere Mwari wangu Wooooh
Yowerere mambo Yowerere Ishe wangu Yowerere Mwari wangu Wooooh

Verse 3
Ooooh Mawazo Yamoyo Wangu
Namaneno Yakinywa Changu Yapate
Kibali Mbele Zako Bwana.
Usiniache Peke Yangu,
Siweze Kwenda
Peke Yangu aaah Migumbatiye.

Resp: Yowerere Mambo
Call: Musandisiye
Resp:Yowerere Ishe Wangu
Call: Usiniache
Resp: Yowere Mwari wangu wooooh
Call: Harahwa dzochema chema
Resp: Yowerere Mambo
Call:Vakuru vozunguza musoro
Resp:Yowerere Ishe wangu
Yowerere Mwari wangu wooooh

Oooh Emu ngu Wangu

Ndibvumbamirei

English
They walked, they walked everywhere all of them looking for the face of Christ
Lord Jesus remember your people Father.

Your children cry for you Lord, redeem them please Lord
Some of them have nowhere to go Father
They need you Lord to pave the way for them

Look at how things are going, it’s getting very hard for all of them my Lord.
Your people are troubled Lord, full of thorny issues in their lives
There are crying all the time
They are just moving aimlessly and are like wild animals

Yowerere my Lord, yowerere my God
Yowerere King
Don’t leave me alone Lord
Yowerere my Lord
Yowerere my God

The elderly are not settled and are worried
The elderly are shaking their heads
Yowerere my Lord
Yowerere my God
Cover me Lord

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend