Ngibe Muhle Nam’ (That I Be Beautiful as Well)

Deborah Fraser, Rebecca Malope

Added on : Mar 13, 2018

Ngibe Muhle Nam’ (That I Be Beautiful as Well) – Deborah Fraser ft. Rebecca Malope
Mar 13, 2018 Oluwasetemi
In Lyrics

Ngibonga wena Jesu (I thank You Jesus)
Uma ungibiza (For You called me)
Bengilahlekile (I was once lost)
Manje ngitholakele (But now I’m found)

Refrain:
Yeb’ ngiyavuma (Yes, I accept)
Ng’sebenzise Nkosi yam’ (Use me, My God)
Ngenze ungigezisise (Wash and cleanse me)
Ngibe muhle nami (That I be beautiful as well)

Bengiyintandane (For I was once an orphan)
Ngingenakhaya (Without a home)
Ngihamba ngilala Baba (Father I would walk and sleep)
Noma kukuphi na (Anywhere/Everywhere)

Suka kimi sathane (Begone from me Satan!)
Ngino Jesu wami (For I have Jesus with me)
Uyangiphilisa (For he restores me )
Ngizizwa ngimusulwa (I feel new/pure)

(Refrain)

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend