Oh Jesu

Tope Alabi, Ty Bello

Added on : May 18, 2023

Oh Jesu – Ty Bello Ft. Tope Alabi
May 18, 2023 I-solo
In Lyrics

Oh Jesus
To see you in your light
to be captured and raptured
in You
Oh Jesus
To see you in your light
to be captured and raptured
in You

If we don’t see You
we don’t see nothing
oh oh Jesu o Jesu o
we want to see you
in your light
oh oh Jesu open our eyes
reveal yourself
reveal yourself
show us the heart of the father

Christ in us the hope of glory
You’re the one that we adore
Christ in us the hope of glory
You are all we’re living for

As we lay down on this altar
let your fire come
Oh oh Jesu o Jesu o
As we lay down on this altar
let your fire come
Oh oh Jesu o open our eyes

Reveal yourself
we wanna see you
Reveal yourself oooooo
Show us the heart of the Father

Wa o wa o
Wa wa wa e mi mimo,
Se I je ri Jesu oba wa
Eeeeeeeeeeee
Holy Ghost testify
Wa wa wa e mi mimo
(wa wa wa olorun mi)
Spirit within Spirit upon Spirit of revelation
(Wa wa wa e mi mimo)
Open my eyes to your living word
(Wa wa wa emi mimo)
Haleeeeeee
(Wa wa wa e mi mimo)
Help us see Jesus, Holy one
Wa wa wa olorun o
Show us the heart of the Father

Amona mi oo owa owa
Jesu o lo fe ko mi
Imole gbe wa owe wa o fo wa mo
Shaka l’arada
Iwo l’aransi mi o fi ijinle Jesu han mi
Ko mi ni Jesu
Fi Jesu mo mi
Ko mi ni baba o
Tu tu da simi lori o
Aye nsha lo o
Jesu nikan l’aworan
Ohun nikan l’aworan
Ohun nika l’oro na
To le gbaye
Mu mi rin arin iye
Mu mi rin arin iye
Ko mi l’ona tuntun
Ba mi soro tuntun
So mi di eri o
Emi ninu agbara re
A fe mo o si o
Kin le sunmo o si o
Kin le mo o si o
Afe mo o si

Ko wa ni Jesu
Ko wa ni Jesu
Eeeeh ko wa ni jesu

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend