Thel'umoya(Pour Your Spirit)

Benjamin Dube

Added on : Feb 11, 2018

Thel’umoya(Pour Your Spirit) – Benjamin Dube
Feb 11, 2018 Oluwasetemi
In Lyrics

hel’ umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Phezu kwabantwana bakho (Pour it on your children)
Vus’ owakho umsebenzi (Father show your work)
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (And your name will be praised)

Vus’ owakho umsebenzi (Father show your work)
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (And your name will be praised) (repeat)

Thel’ umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Phezu kwabantwana bakho (Pour it on your children)
Vus’ owakho umsebenzi (Father show your work)
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (And your name will be praised)
Vus’ owakho umsebenzi (Father show your work)
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (And your name will be praised) (repeat)

Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen

Thel’ umoya oyingcwele (Pour the Holy Spirit)
Phezu kwabantwana bakho (Pour it on your children)
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend