Umoya Kulendawo (Holy Spirit Is In This Place)

Thobeka Mahlangu ft. Joyous Celebration Choir 22

Added on : Feb 11, 2018

Umoya Kulendawo (Holy Spirit Is In This Place) – Thobeka Mahlangu ft. Joyous Celebration Choir 22
Feb 11, 2018 Oluwasetemi
In Lyrics

Ukungena kwami (My coming in)
Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Kunjani weBangcwele (Who is the Holy one)
Laph’ omunye efakaza? (that everyone talk about?)
Omunye uyaqiniswa (The Mighty One)
Kuvuswe nokholo lwakhe (Who awakens and renews our faith)

Kanti kunjani weBangcwele (And who is the Holy one)
Laph’ omunye eshumayela? (That everything preaches?)
Isoni siyabuyiswa (The One who forgives the sinner)
Sithokoze nabangcwele (And rejoices with the saints)

Izilimi kuyahunyuswa (Tongues are translated)
Siyathola nemfihlakalo (Secrets are revealed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Amadimoni ayabaleka (And demons are fleeing)
Kuyaphiliswa nezinhlungu (And my pain is healed)
Ngay’ umoya kaJehova (The Spirit of the Lord)
Okulendawo (Is in this place) (Repeat)

Inkinga ziyoshabalala (My trials shall pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be healed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord)
Ukulendawo (Is in this place)

Uuuuu…..

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (My pain will be uprooted)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat x4)

Inkinga ziyoshabalala (My trials will pass away)
Ubuhlungu bami buyosuswa (And my pain will removed)
Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of Lord)
Ukulendawo (Is in this place) (Repeat)

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to friend