Angel Opomulero

Angel Opomulero

Follow Angel Opomulero
 • Dec012018

  Iba – Angel Opomulero

  by I-solo

  Akoda aye, Aseda Orun Iba iba s’e;edumare o Orin, Iyin at’ope lo ye Jehovah Jireh o semi lore mi o…

  Read more
 • Sep072018

  God Abeg – Angel Opomulero

  by I-solo

  Verse 1: It’s Not By Might It’s Not by Power oo It’s Not By Might No Be By Power oo…

  Read more
 • Apr102018

  A new dawn – Angel Opomulero

  by I-solo

  elema elemamama 8X Verse 1 In the beginning was the word the word was with God and the word was…

  Read more

Send this to a friend