Clement Whyte

Clement Whyte

Follow Clement Whyte
  • Oct312018

    Ibolilanya – Clement Whyte

    by I-solo

    Akama hu tuonye dikagi, (I’ve never see any God like you) Ibu chukwu onye na adigi ada (you the God…

    Read more

Send this to a friend