Princess Olubukola Adegbodu

Princess Olubukola Adegbodu

Follow Princess Olubukola Adegbodu
  • Jun042019

    Dide Oluwa (The Lord’s Coming) – Princess Olubukola Adegbodu

    by I-solo

    Chorus Ha Araye, igbeyin aye lawa yi o, dide Oluwa ku si dede ayanfe e mura2x Verse 1: Bibo Olugbala…

    Read more

Send this to a friend