Atofarati

Folabi Nuel

Added on : Jul 23, 2022

Atofarati – Folabi Nuel Ft. Sola Allyson
Jul 23, 2022 I-solo
In Lyrics

When the wind blows
when the seasons change
You remain the same
When the wind blows
when the seasons change
You remain Atofarati bi oke bi oke
You never never fail me no
Atofarati bi oke bi oke
You never never fail

When the wind blows
when the seasons change
You remain the same
When the wind blows
when the seasons change
You remain Atofarati bi oke bi oke
You never never fail me no
Atofarati bi oke bi oke
You never never fail

Atofarati bi oke bi oke
You never never fail me no
Atofarati bi oke bi oke
You never never fail

Mo juba re o aile yi pada
igba yi aiye yi si gba
iwo je bakan na
aile salaye
aile ja niyan
alaanu to duro titi titi
bo ti ri ni wa maa ri lai lai lai lai
iwo lo nbe ti o si ma nbe
igba yi pada asiko yi pada
bakan na lo ri
iwo ni mo gba ni alaanu mi

Oba
ta lo to o Baba
ta lo ju o o Oba
ta lo to o Baba
Oba
ta lo to o Baba
ta lo ju o o Oba
ta lo to o Baba

Oba
ta lo to o Baba
ta lo ju o o Oba
ta lo to o Baba
Oba
ta lo to o Baba
ta lo ju o o Oba
ta lo to o Baba

You remain the same

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend