Bazovuma (They Will Admit)

Joyous Celebration

Added on : Apr 13, 2018

Bazovuma (They Will Admit) – Joyous Celebration Choir ft. Andile Thabethe
Apr 13, 2018 Oluwasetemi
In Lyrics

Sithi ngenhla nangezansi (All of us from the highlands)
Ngenhla nangezans’ (From the highlands to the lowlands)

Refrain
Bazow’vum’u – Amen (They will accept Amen)
Vum’u Amen (Proclaim Amen)
Bazoy’shaya lengoma (To the beat of this song)

eBergville emangwaneni (From the Emangwaneni in Bergville)
(Refrain)
KwaZulu eNatal (To KwaZulu Natal)
(Refrain)
Ngish’Egoli eGauteng (I say From Johannesburg in Gauteng)
(Refrain)
eLimpopo eGiyani (To Giyani in Limpopo)
(Refrain)

Ngiyakuthanda moya ongcwele (I Love You Holy Spirit)
Ngiyakuthanda (I love You) (Repeat)

Ngizoshumayela ngawe (I will preach about you)
Ngob’uyamangalisa wena (For you are amazing)
(Repeat)

Wamuhle Moya x2 (He (The Spirit) is good)
Wanguhle Moya ongcwele (The Holy Spirit is Good) (Repeat)

Ngizoshumayela ngawe (I will preach about you)
Ngob’uyamangalisa wena (For you are amazing)
(Repeat)

Ngiyakuthanda moya ongcwele (I Love You Holy Spirit)
Ngiyakuthanda (I love You) (Repeat)

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend