Intonga Yakho (Your Staff)

Abantwana

Added on : May 16, 2018

Intonga Yakho (Your Staff) – Abantwana
May 16, 2018 Oluwasetemi
In Lyrics

Refrain:
Intonga yakho, ingumsimelelo wam’
(Your Staff is my support)
Intonga yakho iyandithuthuzela
(Your staff comforts me) (Repeat)

Response: Intonga Yakho iyandithuzela (Your staff comforts me)
Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa
(Though I walk through the valley of the shadow of death)
Uyehova ngumelusi wam’ andikwesaba lutho, ngoba
(The Lord is my Shepherd, I shall not want, because)
Inene ndaku landelwa kokuhle, ongubo(?) mi bam’ yebo
(Goodness and Mercy shall follow me all my life)
Indebe yami yaphalala ndazwa, ile intonga yakho
(My cup overflows, because of your staff)
Intonga yakho intonga (Your staff, the Staff)

Oh Yehova, ekumyembeni ebumnyameni (Oh Lord, even in the darkness)
uhlal’ uhleli nami (You dwell in me and sit with me)
Noma kunjani, noma sendi hamba (No matter what happens, even as I walk )
Enthunzini, lokufa (In the valley of death)

(Refrain)

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend