E gbega

Tope Alabi

Added on : Aug 10, 2014

E gbega – Tope Alabi
Aug 10, 2014 Oluwarufus
In Lyrics

[Chorus]
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga o/2x (Join me in lifting Him up)
Oba to yi gbe aye mi pada (My Redeemer)
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin (Turned my mourning in laughter)
Eba mi gbe ga oo

[1] Bi mo ji lowuro, ma gbe ga (In the morning will I praise Him)
Owuro t’Oluwa ni (My morning is the Lord’s)
Olugbe ori mi soke ni (Lifter up of my head)
Losan ma yin Oluwa, ma gbe O ga (In the noon, I’ll praise Him)
O fun mi lonje oojo o, ki febi pa mi (My provider)
Toba dale ma yin o oo (In the evening, will I praise You)
Tori oun lolusoaguntan mi (‘Cause You are my shepherd)
Nigba kigba laye kaye, ma gbe O ga (All the time will I praise)

[Chorus]
(olorun nla, oba ton pa mi mo, oun lon so mi, eee)

[2.] Mo yin Oluwa oo, mo gbe o ga (I praise the Lord)
Oba to so mi deni giga (My Elevator)
To gbekun ose lenu mi
O fibukun ore ko mi lona (Lines in pleasant places)
O fade wura de mi lori (Crowned me with goodness)
O gba mi lowo ota (My Saviour)
Gbi gbega Olorun mi (He’s to be lifted up)
Ore to se laye mi akaikatan , ma gbe ga oo (abo re po)

[Bridge]
Ma gbe ga ma gbe o baba o se
Kabi esi mo gbosu ba
All: Oba titi aye oo, ose o
Kari aye kari ola
Chineke idinma Imela oo
Asa agbara kiki da agbara
Owo nla arogun masa ooo
Oba nlanla
To lo kanrin kese to lo kan rinnnnn keeeeeese

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend