Iye

Sola Allyson

Added on : Mar 22, 2021

Iye – Sola Allyson
Mar 22, 2021 Abimbola Tolulope
In Lyrics

Iye a wa (7x)
Enit’oni iye lodo
A pin temi kan mi o
Iye a wa

Repeat

Iye e de (7x)
Enit’oni iye lodo
O pin temi kan mi o
Iye e de

Repeat

O wa oooo o wa
O de oooo o de

Aanu de (7x)
Alaanu f’aanu saanu
O mu temi ko mi
Aanu de

Repeat

O de oooo o de
O de oooo o de

Isegun wa (7x)
Olusegun ajasegun
O gbe temi ko mi o
Isegun wa

Isegun de (7x)
Olusegun ajasegun
O gbe temi ko mi o
Olusegun ajasegun
O gbe temi ko mi o
Isegun de

O wa oooo o wa
O de oooo o de

Adlib
A wa, a wa, a ba s’ori mi
Baba oniye l’o so bee
Mo gba, mo gba temi
Emi o nii k’ikukiku kan
Bi o se yiye, iye ni temi

Iye e de lat’oke
O ba s’ori mi
O wa l’aye e mi
O wa l’ona mi

O ti wa ko ni ye
Bee naa ni
O ti wa lat’odo
Baba oniye, lat’oke

Emi omo baba alaanu
Mo ri temi gba
Mo ri temi gba alaanu
Gbogbo eniyan o fun mi ni temi
Lat’odo baba alaanu o de
Alaanu gbogbo eniyan
O fun mi ni temi
Mo ri temi gba
Mi o lo t’elominin
O wa l’ori mi
O wa l’aye e mi
O wa l’ona mi

Mo ni isegun
Ni gbogbo ona mi
O de ba mi l’ona ajo mi
Bi mo ti mo’ona mi pon
Emi omo baba olusegun
Mo ri isegun

O de ba mi ni’rin ajo mi
O de ba mi l’ona mi gbogbo
O mu iye dani
O mu aanu dani o
Ibi t’o wa l’ona
K’o kuro fun mi
Adanu t’o wa l’ona
K’o yago fun mi
Mo ri aanu gba
Aanu mu ye dani
O mu isegun dani
Aanu ba mi l’ona mi gbogbo
Isegun mu aanu dani
Won mu iye dani fun mi
Emi omo baba olusegun
Mo ti di omo
Mo ti di omo isegun ni temi

Iye e wa l’ori emi i mi
O wa l’ori eemi mi
O wa l;ori mei gangaan

HOW HAS THIS IMPACTED YOUR LIFE?

Thank you for sharing. Show us some love by joining our community.

Send this to a friend